tag foto 1 tag foto 2 tag foto 3 tag foto 4 tag foto 5 tag foto 5

CASE PREFABBRICATE - NODI COSTRUTTIVI

                    CASE PREFABBRICATE  - NODI COSTRUTTIVI  


                         Particolare Solaio                                                                      Particolare Parete
                      Nodo Solaio-Parete                                                                  Particolare Copertura